tabela taryf biznesowych XI2022

*Opłaty abonamentowe podane w kwotach netto.