tabela pakietów internetowych Ciechanowiec

* (Oferta dla klientów będących w zasięgu sieci kablowej w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej w technologii kablowej HFC)

 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
Zmiany pakietów są bezpłatne i obowiązują od początku kolejnego miesiąca

W przypadku korzystania z faktur w formie papierowej Opłata abonamentowa wzrasta o 6 zł.