INFORMACJA O ZMIANIE OPŁAT ABONAMENTOWYCH PAKIETÓW TELEWIZJI KABLOWEJ

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w bieżącym roku znacząco wzrosły opłaty za programy z grupy Polsat, programy za które opłacamy w walutach obcych oraz inne opłaty związane z kosztami utrzymania sieci. Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia tłumaczą niniejszą zmianę wysokości opłat abonamentowych, której podstawą jest par. 8 ust. 6 pkt. d) umowy, zgodnie z którym Operator uprawniony jest do dokonania raz w roku podwyżki opłaty abonamentowej dla umów zawartych na czas nieokreślony, o nie więcej niż 10% dotychczasowej opłaty, w przypadku istotnego i niezależnego od Operatora wzrostu kosztów koniecznych do poniesienia w celu świadczenia usług na rzecz Abonenta.

Wysokości opłat abonamentowych od 01.01.2023 roku:

  1. Hajnówka:
  • pakiet pośredni - 36,50 zł
  • pakiet pełny - 51,50 zł

       2. Bielsk Podlaski:

  • pakiet pośredni - 36,50 zł
  • pakiet pełny - 51,50 zł

       3. Wysokie Mazowieckie:

  • pakiet pośredni - 36,50 zł
  • pakiet pełny - 49,50 zł

       4. Ciechanowiec:

  • pakiet pośredni - 31 zł
  • pakiet pełny - 46 zł

 

Jeśli nie zgadzacie się Państwo z nowymi warunkami umowy, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia 31.12.2022 r. Rozwiązanie umowy nie będzie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi. W celu dokonania bezpłatnej zmiany pakietu lub rozwiązania umowy należy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Obsługi Klienta w celu dopełnienia formalności. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać także wysłane pocztą na adres Telewizja Kablowa Hajnówka Spółka Jawna, ul. Warszawska 1E, 17-200 Hajnówka.

 

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT (cena brutto). Istnieje możliwość zmiany pakietów TVK oraz zawarcie umowy promocyjnej na czas określony

                                                                                                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                                                                                                            Zarząd TVK Hajnówka sp.j.