Szanowni Państwo,

Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. informuje, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r., z dniem 15 maja 2023 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.

Zmiana dotyczy:

1. wysokości opłat dodatkowych naliczanych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu:

 • za połączenie głosowe wykonane – zmiana na: 0,12 zł za minutę,
 • za odebranie połączenia głosowego – zmiana na: 0,03 zł za minutę,
 • za wysłanie wiadomości MMS – zmiana na: 0,11 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS,
 • za dostęp do Internetu – zmiana na: 10,69 zł za każdy GB,
 • 2. ilości transmisji danych dostępnych w ramach pakietu Internet w Roamingu na terenie krajów należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtenstainu w taryfie Euro Bez Limitu.

  Pełna treść Cenników dostępna będzie na stronie www.tvkhajnowka.pl w zakładce pliki do pobrania.

  Uprzejmie informujemy, że zmiana Cenników wchodzi w życie z dniem 15.05.2023 r.

  W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 14 maja 2023 r. W razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot upustu przyznanego Abonentowi.