Szanowni Państwo,

Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. informuje, że w wynikuRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r., z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.

Zmiana dotyczy:

1. wysokości opłat dodatkowych naliczanych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu

  • za odebranie połączenia głosowego – zmiana na: 0,01 zł za minutę odebranego połączenia,
  • za wysłanie wiadomości MMS – zmiana na 0,09 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS,,
  • za dostęp do Internetu – zmiana na: 9,20 zł za każdy GB.
  • 2. ilości transmisji danych dostępnych w ramach pakietu Internet w Roamingu na terenie krajów należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtenstainu w taryfie Euro Bez Limitu.

    Pełna treść Cenników dostępna będzie na stronie www.tvkhajnowka.pl w zakładce pliki do pobrania.

    Uprzejmie informujemy, że zmiana Cenników wchodzi w życie z dniem 15.05.2023 r.

    W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 31 grudnia 2023 r. W razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot upustu przyznanego Abonentowi.