Szanowni Państwo!

Telewizja Kablowa Hajnówka Sp.j. informuje, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. z dniem 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.

Zmiana dotyczy Cennika taryf EUROPEJSKICH oraz Regulaminu oferty promocyjnej taryf EUROPEJSKICH i obejmuje :

obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:

- połączenie głosowe wykonane – 1,24 zł za 10 minut,

- połączenie głosowe odebrane - 0,31 zł za 10 minut,

- wysłaną wiadomość SMS – 0,02 zł,

- wysłaną wiadomość MMS – 0,11 za 10 wiadomości,

- transmisja danych – 11.59 zł za 1 GB,

- podwyższenie ilości transmisji danych dostępnej w ramach pakietu w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu w Taryfie Euro Bez Limitu do 5,28 GB

- wprowadzenie usługi Blokada sieci nienaziemnych.

W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo, do dnia wejścia zmian w życie tj. 01 lipca 2022 r., wypowiedzieć zawartą z nami Umowę. Zastrzegamy jednak, że w przypadku gdy skorzystają Państwo z tego prawa przed upływem okresu trwania Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, będą Państwo zobowiązani do zwrotu udzielonych Państwa ulg, na zasadach wskazanych w Umowie.

Pełna treść Cennika i Regulaminu dostępna będzie na stronie

Telewizja Kablowa Hajnówka Sp.j.