1. Podłącz Router do zasilania zgodnie z instrukcją obsługi

2. Podłącz kartę sieciową komputera kablem do portu Router-a
3. Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz: 192.168.0.254 i zatwierdź.
4. W oknie logowania wprowadź domyślne wartości: użytkownik "admin", hasło "admin". Jeśli nie pojawia się okno logowania, sprawdź pkt.13 poniżej.
Po zalogowaniu powinno wyświetlić się okno statusu routera:

tl wr700 02

5. Wejdź w zakładkę (w lewym menu) "Working Mode", zaznacz pole "Router" lub "Wireless Router" i zapisz przyciskiem "Save"

tl wr700 03

Po zatwierdzeniu, wyskoczy okienko z pytaniem (być może w języku angielskim) Czy zrertartować Router?. Należy wybrać OK i poczekać aż Router uruchomi się ponownie.
6. Wejdź w zakładkę (w lewym menu) Network->WAN. Skonfiguruj typ połączenia "WAN Connection type: Dynamic IP" i zapisz przyciskiem "Save"

tl wr740 03

7. Wejdź w zakładkę (w lewym menu) Wireless->Wireles Settings. W polu "Wireless Network Name" wprowadź nazwę swojej sieci radiowej WiFi (nazwa ta będzie widoczna we wszystkich komputerach znajdujących w zasięgu sieci WiFi) resztę parametrów pozostaw jak na poniższym obrazku i zapisz przyciskiem "Save"

tl wr740 04

8. Wejdź w zakładkę (w lewym menu) Wireless->Wireles Security.
Zaznacz pole "WPA-PSK/WPA2-PSK",
Ustaw Version "Automatic", Encryption "Automatic"
W polu "PSK Password" wpisz hasło do swojej sieci WiFi (hasło powinno składać się z minimum 8 znaków i mniej niż 64)
Zapisz przyciskiem "Save"

tl wr700 05

PAMIĘTAJ!!! Nie udostępniaj swojego hasła innym osobom. Mogło by to przysporzyć Ci wielu problemów.

 

9. Wejdź w zakładkę Security->Remote Management. W polu "Remote Management IP Address" wprowadź wartość "0.0.0.0" i zapisz przyciskiem "Save"

tl wr740 07

10. Po zakończeniu konfiguracji Routera, uruchom go ponownie wyłączając Router z prądu i włączając go ponownie po ok. 10 sekundach.
11. Podłącz przewód z internetem do routera:

 

tl wr700 01

tl wr802 01

Połącz komputer ze swoją siecią WiFi.

12. Połączenie sieciowe każdego komputera współpracującego z routerem powinno automatycznie uzyskiwać adres IP. Jeśli połączenie sieciowe komputera będzie miało przypisany "ręcznie" adres IP, komputer może nie nawiązać komunikacji z routerem. W takim wypadku, należy prawidłowo skonfigurować połączenie, zgodnie z poniższą instrukcją.

Instrukcja konfiguracji połączenia sieciowego w komputerze