Przedstawiona poniżej konfiguracja Routera jest podstawą do zapewnienia bezpieczeństwa sieci abonenta, komputerów w niej pracujących oraz ich użytkowników. Nie pomiń żadnego z poniższych kroków.

1. Podłącz router zgodnie z instrukcją obsługi:

tl wr841 01

Pamiętaj aby przewód z łączem internetowym TVK Hajnówka podłączyć do portu "WAN"-niebieskiego w Routerze. Podłączenie przewodu z łączem internetowym do innego portu będzie skutkowało automatycznym wyłączeniem łącza internetowego.
2. Podłącz kartę sieciową komputera kablem do jednego z żółtych portów Router-a
3. Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz: 192.168.0.1 i zatwierdź.
4. W oknie logowania wprowadź domyślne wartości: użytkownik "admin", hasło "admin". Jeśli nie pojawia się okno logowania, sprawdź pkt.11 poniżej.
Po zalogowaniu powinno wyświetlić się okno statusu routera:

tl wr841 02

5. Wejdź w zakładkę (w lewym menu) Network->WAN. Skonfiguruj typ połączenia "WAN Connection type: Dynamic IP" i zapisz przyciskiem "Save"

tl wr841 03

6. Wejdź w zakładkę (w lewym menu) Wireless->Wireles Settings. W polu "Wireless Network Name" wprowadź nazwę swojej sieci radiowej WiFi (nazwa ta będzie widoczna we wszystkich komputerach znajdujących w zasięgu sieci WiFi) resztę parametrów pozostaw jak na poniższym obrazku i zapisz przyciskiem "Save"

tl wr841 04

7. Wejdź w zakładkę (w lewym menu) Wireless->Wireles Security.
Zaznacz pole "WPA/WPA2-Personal (Recommended)",
Ustaw Version "WPA2-PSK", Encryption "Automatic (Recommended)"
W polu "Wireless Password" wpisz hasło do swojej sieci WiFi
Zapisz przyciskiem "Save"

tl wr841 05

PAMIĘTAJ!!! Nie udostępniaj swojego hasła obcym. Mogło by to przysporzyć Ci wielu problemów.

 

8. Wejdź w zakładkę Security->Remote Management. W polu "Remote Management IP Address" wprowadź wartość "0.0.0.0" i zapisz przyciskiem "Save"

tl wr841 07

9. Po zakończeniu konfiguracji Routera, należy uruchomić go ponownie wyłączając Router z prądu i włączając ponownie po ok. 10 sekundach.

10. Połączenie sieciowe każdego komputera współpracującego z routerem powinno automatycznie uzyskiwać adres IP. Jeśli połączenie sieciowe komputera będzie miało przypisany "ręcznie" adres IP, komputer może nie nawiązać komunikacji z routerem. W takim wypadku, należy prawidłowo skonfigurować połączenie, zgodnie z poniższą instrukcją.

Instrukcja konfiguracji połączenia sieciowego w komputerze