Rodzaj usługi

Ilość jednostek przyznanych w ramach promocji

Opłata brutto

Pakiet 50 SMS

50 SMS

3,50 zł

Pakiet 100 SMS

100 SMS

6,00 zł

Pakiet SMS bez limitu

SMS bez limitu

9,90 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 1 GB

1 GB

6,00 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 2 GB

2 GB

12,00 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 3 GB

3 GB

15,00 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 5 GB

5 GB

20,00 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 10 GB

10 GB

34,00 zł