tabela pakietów internetowych Hajnówka 6 pakietów wysokie mazowieckie wrzesień 2020

* (Oferta dla klientów będących w zasięgu sieci kablowej w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej w technologii kablowej HFC) 

 

Zmiany pakietów są bezpłatne i obowiązują od początku kolejnego miesiąca