Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. informuje, iż z dniem 25 września 2023 r. zmianie ulegnie Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie definicji pojęcia "generowanie sztucznego ruchu".

Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 1703).

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 24 września 2023 r.

Ponieważ zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wyżej wymienionej ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.