Szanowni Państwo,

Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. że z uwagi na zmianę kursu EUR/PLN i na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r., z dniem 15 maja 2024 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Zmiany polegają na:

1. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za

 • za wykonanie połączenia głosowego – zmiana na: 0,11 zł brutto za minutę wykonanego połączenia,
 • za wykonanie połączenia głosowego – zmiana na: 1,17 zł brutto za wykonanego 10 minutowego połączenia,
 • za odebranie połączenia głosowego – zmiana na: 0,01 zł brutto za minutę odebranego połączenia,
 • za odebranie połączenia głosowego – zmiana na: 0,10 zł brutto za odebranie 10 minutowego połączenia,
 • za wysłanie wiadomości SMS – zmiana na 0,02 zł za wysłanie wiadomości SMS,
 • za wysłanie wiadomości MMS – zmiana na 0,08 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS.
 • 2. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych - do 8,45 zł za 1 GB, w taryfie Euro Bez Limitu.

  3. podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelami zawartymi w dokumentach załączonych do ogłoszenia).

  Zmiany dotyczą cenników i regulaminów promocji roamingowych w taryfie Euro bez Limitu i pełna treść Cenników i Regulaminów dostępna jest na stronie www.tvkhajnowka.pl w zakładce pliki do pobrania.

  Uprzejmie informujemy, że zmiana Cenników wchodzi w życie z dniem 15.05.2024 r.

  W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 14 maja 2024 r. W razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot upustu przyznanego Abonentowi.