PRZENIEŚ SWÓJ NUMER DO NASZEJ SIECI. ZAŁATWIMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI.

TELEFONIA KOMÓRKOWA BEZ ZOBOWIĄZAŃ!

UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY.

tabela taryf komórkowych mms3

W przypadku korzystania z faktur w formie papierowej wysyłanych pocztą, opłata abonamentowa jest wyższa o 3 zł.

*UMOWY ZAWIERANE NA CZAS NIEOKREŚLONY. W CELU SKORZYSTANIA Z USŁUG W ROAMINGU OD PEŁNEGO MIESIĄCA MOŻNA PRZEJŚĆ NA TARYFĘ EUROPEJSKĄ. CENA ZMIANY TARYFY WYNOSI 10 ZŁ BRUTTO.

Informacje o roamingu

Informacja dla Klientów korzystających z teryfy z aktywnym roamingiem: Usługi roamingowe zarejestrowane i taryfikowane, mimo, że Abonent nie przekroczył granicy, są następstwem zalogowania się karty SIM do sieci operatorów naszych sąsiadów i korzystania z świadczonych przez niech usług. Niniejsza sytuacja może wystąpić na terenach przygranicznych, gdzie zasięg operatorów międzynarodowych jest dostępny na niektórych obszarach naszego kraju i może być silniejszy od zasięgu sieci Plus. Jeśli przebywasz w pobliżu granicy, sprawdź status zalogowania do sieci. Na wyświetlaczu telefonu z reguły prezentowane są informacje o tym, że właśnie korzystasz z roamingu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób jest to oznaczane w Twoim urządzeniu, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. By uniknąć zalogowania do zagranicznej sieci należy zmienić tryb wyboru sieci z automatycznego na manualny (umiejscowienie tej opcji zależne jest od menu Twojego telefonu, zazwyczaj jednak możesz ją znaleźć w opcji "Ustawienia"). Po zmianie trybu wyboru sieci na manualny należy spośród widocznych w telefonie dostępnych sieci wybrać sieć Plus. Po wykonaniu tej czynności aparat nie będzie już logować się do innych sieci. Inną możliwością uniknięcia logowania do sieci zagranicznego operatora jest wyłączenie na swoim numerze usługi roamingu.