tabela pakietów internetowych wrzesień2022

*(Oferta dla klientów z umowami zawartymi po 01.09.2022 r. będących w zasięgu sieci kablowej w zabudowie wielorodzinnej w technologii Ethernet oraz jednorodzinnej w technologii światłowodowej FTTH

 

tabela pakietów internetowych wrzesień2020

*(Oferta dla klientów z umowami zawartymi przed 01.09.2022 r. będących w zasięgu sieci kablowej w zabudowie wielorodzinnej w technologii Ethernet oraz jednorodzinnej w technologii światłowodowej FTTH

 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT oraz rabat za e-fakturę w kwocie 6 zł.

W przypadku korzystania z faktur w formie papierowej Opłata abonamentowa wzrasta o 6 zł.